Obchodní podmínky

V případě, že hledáte konkrétní dekor, který není zde na stránce dohledatelný, velmi rádi vás tímto přivítáme na webovém obchodu www.crystalbaby.cz, kde je aktuální nabídka dle skladové dostupnosti velkoobchodního skladu.

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.suavinex.cz. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím (spotřebitelem, zákazníkem). Prodávajícím a také provozovatelem internetového obchodu www.suavinex.cz je společnost BABY GROUP s.r.o., se sídlem Masarykova 968, 76901 Holešov, IČO: 27706567, DIČ: CZ27706567, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53469. Kontaktní informace na naši společnost naleznete v sekci Kontakty, která tvoří součást těchto obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.) vše ve
znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud mezi smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel (prodávající) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je topodnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (spotřebitel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující (který není spotřebitel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s jeho návrhem, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (e-mail) nebo telefonické (do 48 hodin), které je realizováno po předchozím
odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky). Uzavřením kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uvedené v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Odesláním
své objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejích obsahu porozuměl a vyjadřuje s nimi souhlas. V závislosti na změně příslušných právních předpisů, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající BABYGROUP s.r.o vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Každou změnu a její účinnost oznámí prodávající (provozovatel) vhodným způsobem na internetových stránkách www.suavinex.cz, a také ve své kamenné prodejně a velkoobchodu.

Slevy a slevové kupony

Podmínky a pravidla pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde lze najít veškeré pravidla vztahující se k dané slevě. Pokud by při výkladu slevy vznikly nejasnosti, platí výklad prodávajícího.

V případě, že by byla sleva nebo slevový kupon uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. Pokud by taková situace nastala, klient o ní bude informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, či slevového kuponu.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, chráníme před zneužitím a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace dostávat, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Platební podmínky a způsoby plateb

Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky (kupní ceny) je provedeno buďto osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

Platbu za zboží je tedy možné provést dobírkou, bankovním převodem na účet a osobně (hotově).
Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. Pokud kupující složí u prodávajícího požadovanou zálohu, prodávající vystaví kupujícímu doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota složené zálohy odečtena.

Dobírka – nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi).

Bankovní převod – po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet uvedený na faktuře. Zboží odesíláme až po obdržení platby s tím, že Vám sdělíme termín, kdy zásilka dorazí, jakmile nám peníze dorazí na náš bankovní účet. Pokud v objednávce zvolíte tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní email. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Platební karty – tuto možnost placení zboží teprve připravujeme

Hotově (osobní odběr) – zboží zaplatíte hotově na naší provozovně. Budete informováni e-mailem, že je zboží skladem, a tudíž připravené pro Vás – bez potvrzujícího e-mailu není osobní odběr možný. Adresou firmy je : Baby Group.r.o., Masarykova 968, 76901 Holešov

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím / expedicí. Zrušení objednávky je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu e-mailem. Po závazném potvrzení objednávky tak může učinit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky
je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

 • V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího
 • Bez udání důvodu.

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Ceny a platnost nabídky pro koncové zákazníky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 20 % a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste si zboží objednali bez ohledu na změny. Obrázky u produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Ceny a platnost velkoobchodní nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %, kdy v konečné částce je DPH 20% připočteno. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste si zboží objednali bez ohledu na změny.
Obrázky u produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží přijaté do 10:00 vyřizujeme v naprosté většině týž den, nejpozději následující pracovní den.
Každý produkt má uvedenou dobu dodání, zpravidla 2-7 dnů. I když 99% produktů máme skladem, výjimečně se může stát, že je tato doba překročena. V takovém případě Vás ihned kontaktujeme a dohodneme další postup.

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy nelze podle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku, uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení
  nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku máme jako dodavatel (prodávající) nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, které se tímto spotřebitel zavazuje prodávajícímu uhradit. Platby za vrácené zboží na účet vedený v SR budou posílány s poplatky k tíži příjemce.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v 14-ti denní lhůtě, je nutné mimo jiné dodržet následující podmínky:

 • zboží musí být v originálním (původním) obalu
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi
 • nesmí být poškozeno ani nést známky používání
 • nesmí být vyplněn záruční list a to ani částečně

Zboží zašlete jako běžnou zásilku na naši adresu. Doporučujeme zásilku pojistit. NEPOSÍLEJTE zboží na dobírku! Taková zásilka nebude převzata! Zboží zabalte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Přiložte kopii faktury a průvodní dopis, ze kterého je zřejmé, že se jedná o vrácení zboží. Uveďte i číslo účtu pro vrácení peněz. Adresa pro zaslání takovéhoto zboží je: BABY GROUP, Masarykova 968, 76901 Holešov.

Odstoupení od kupní smlouvy je účinné, pokud je písemný projev vůle kupujícího, kterým odstupuje od kupní smlouvy, doručen na adresu prodávajícího do 14 dnů od převzetí plnění zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čeho nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, prodávající může uplatnit náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek bude navrácení peněz za vrácené zboží (nikoli za jeho zaslání!) uskutečněné bankovním převodem na Vámi oznámený účet nebo zasláním složenky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží.

Dodací podmínky po ČR

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 – 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém a slovenském jazyce ( pokud to povaha výrobku vyžaduje) a záruční list.

Dopravcem PPL s dobírkou pro konečného spotřebitele

1. při celkové hodnotě objednávky nad 2.000 Kč s DPH je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 2.000 Kč s DPH bude účtováno poštovné ve výši 100 Kč s DPH

Dopravcem PPL s dobírkou pro obchodníka

1. při celkové hodnotě objednávky nad 4.000 Kč bez DPH je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 4.000 Kč bez DPH bude účtováno poštovné ve výši 120 Kč bez DPH

Dopravcem PPL po předchozím bankovním převodu na č. účtu 211414019/0300 ČSOB banky pro konečného spotřebitele

1. při celkové hodnotě objednávky nad 2.000 Kč s DPH je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 2.000 Kč s DPH bude účtováno poštovné ve výši 80 Kč s DPH

Dopravcem DPD po předchozím bankovním převodu na č. účtu ČSOB banky  211414019/0300 pro obchodníka

1. při celkové hodnotě objednávky nad 4.000 Kč bez DPH je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 4.000 Kč bez DPH bude účtováno poštovné ve výši 90 Kč bez DPH

Osobní odběr – neúčtujeme žádný poplatek, objednávky e-shopu s vlastním odběrem v kamenné prodejně lze hradit POUZE V HOTOVOSTI. Zboží vybírané přímo v prodejně lze hradit i platební kartou, přičemž platí ceny kamenného obchodu (mohou se v některých případech lišit).

Dodací podmínky do SR

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 5 – 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém a slovenském jazyce a záruční list. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci doprava nebo písemně na provozovně prodejce. Fakturace bude provedena v Eurech a to přepočtem aktuálního kurzu na Eura.

PPL s dobírkou pro konečného spotřebitele

1. při celkové hodnotě objednávky nad 100 Eur je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 100 Eur bude účtováno poštovné ve výši 8.50 Eur

PPL s dobírkou pro obchodníka

1. při celkové hodnotě objednávky nad 120 Eur je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 120 Eur bude účtováno poštovné ve výši 10 Eur

Osobní odběr – neúčtujeme žádný poplatek, objednávky e-shopu s vlastním odběrem na firmě BabyGroup lze hradit POUZE V HOTOVOSTI.

Zásilka PPL službou po předchozím bankovním převodu na č. účtu 4004411462 / 7500 ČSOB SR pro konečného spotřebitele

1. při celkové hodnotě objednávky nad 100 Eur je poštovné zdarma

1. při celkové hodnotě objednávky pod 100 Eur bude účtováno poštovné ve výši 6 Eur

Zásilka PPL službou po předchozím bankovním převodu na č. účtu 4004411462 / 7500převodu na ČSOB SR pro obchodníka

1. při celkové hodnotě objednávky nad 120 Eur je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 120 Eur bude účtováno poštovné ve výši 8 Eur

Doprava

V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Dodání pak probíhá následující pracovní den, takže ve většině případů obdržíte zásilku do 48 hodin v ČR a do 72 hodin v SR od objednání. Zboží zasíláme spediční společností PPL.

V případě, že Vás společnost PPL nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Dále může následovat druhé doručení po telefonické dohodě dopravce s vámi, pokud i to bude bezúspěšné posílá se zásilka zpět . Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen.

Reklamační řád

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Odpovědnost za vady zboží (záruka)

Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky prodávajícího, včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy tak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem (kupujícím). Prodejce odpovídá za výrobní vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanskýmzákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR či výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky (spotřebitele), nikoliv pro firmy (nákup na IČ).

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • neodborným použitím nebo nešetrným zacházením s výrobkem
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením věci (nebo jejích dílců) v důsledku používání živelnými pohromami (např. vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu výrobku a nejde ani reklamovat!!!

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.